Miscel·lània del CERE, núm. 8

+

Miscel·lània del CERE, núm. 7

+

Miscel·lània del CERE, núm. 6

+

Miscel·lània del CERE, núm. 5

+

Miscel·lània del CERE, núm. 4

+

Miscel·lània del CERE, núm. 3

+

Miscel·lània del CERE, núm. 2

+

Miscel·lània del CERE, núm. 1

+

La Catalunya nuclear, de Xavier Garcia

+

La terrissa miravetana, de Josep Mª Sáez

+

La navegació per l'Ebre català, de Joan R. Vinaixa

+

L'associacionisme sociopolític a Móra d'Ebre

+

La parla de la Ribera d'Ebre

+

La implantació de l'Ordre del Temple

+

La casa pagesa asconenca, de Jordi Ferrús i Batiste

+

Visió de l'Ebre català, d'Artur Bladé i Desumvila

+

La navegació fluvial per l'Ebre, de Carmel Biarnés

+

La premsa i les publicacions periòdiques a la Ribera

+

Berrús 25

anys després

+

Un cens

del segle XV

+

La postguerra del francès, de Joan R. Vinaixa

+

Aproximació geolingüística als parlars de la Ribera

+

La natura a

la Ribera d'Ebre

+

Itinerari per l'espai

natural de Sebes

+

Ribera d'Ebre

CD

+

Bladé a l'escola. Quaderns de primària i secundària

+

El meu riu, l'Ebre, de Carmel Biarnés

+

La creu de la mitja lluna, de Carmel Biarnés

+

Aigua de València,

d'Andreu Carranza

+

L'Ebre: somni, música, memòria - CD

+

Les primeres descobertes, d'Artur Bladé i Desumvila

+

L'edat d'or, d'Artur Bladé i Desumvila

+

L'edat d'or, d'Artur Bladé i Desumvila

+