top of page

Què és el CERE?

El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) és una entitat fundada l’any 1983, amb l’objectiu de promoure estudis sobre la realitat comarcal i també coordinar i impulsar iniciatives culturals i de coneixement de la Ribera d’Ebre. En l’actualitat el CERE està format per més de 420 socis i d’entre les seues activitats destaquen les publicacions, el Premi d’Assaig “Artur Bladé”, el guardó Sirga d’Or, la convocatòria de beques, la Fira del Llibre i l’Autor Ebrencs i l’organització de jornades d’estudi sobre la Ribera d’Ebre.

Constitueixen l’objecte i la finalitat del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors culturals, científics i artístics de la comarca, en els aspectes d’investigació, conservació i divulgació, particularment el camp de l’arqueologia, la història, l’art, l’etnologia, la geografia, la literatura, l’economia, la lingüística, el folklore, la sociologia, l’agricultura, la geologia, la botànica, la zoologia, l’ecologia així com el foment de les noves tecnologies de la informació-internet i totes aquelles altres matèries i camps del saber que constitueixin una aportació d’interès per al coneixement del passat, l’anàlisi del present o els projectes per al futur de la comarca de la Ribera d’Ebre.

Per a la realització d’aquests fins, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre podrà col·laborar amb institucions, entitats i persones, i podrà crear les seccions que consideri necessàries dins el seu àmbit d’actuació territorial. Promourà reunions d’estudiosos, la creació d’una biblioteca i un centre de documentació especialitzats en temes i estudis comarcals, excursions científiques, publicacions de temes culturals i científics, i la promoció de premis, beques i ajuts a estudis comarcals i altres activitats que s’avinguin amb els objectius de l’entitat.

El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre podrà, d’acord amb la legislació vigent en cada cas, crear o participar sota qualsevol forma prevista a les lleis de totes aquelles persones jurídiques de naturalesa pública o privada que siguin del seu interès per l’acompliment dels seus fins. En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

 

http://www.riberadebre.org/

bottom of page