top of page

23,00 €

MISCEL·LÀNIA DEL CERE NÚM.27 

(DEDICADA A BENISSANET)

 

Sumari

 • Presentació. Joan Josep Duran Miró

 • Presentació del número. Gerard Mercadé Pié

 

Articles dedicats a Benissanet

 • La necròpolis andalusina de Benissanet. Aportacions des de l’antropologia biològica. Núria Armentano i Joan Martínez.

 • Apunts sobre els noms dels musulmans de Benissanet (s. xiv i xv) .Ventura Castellvell Díez

 • El camí de sirga, l’antecedent del GR 99. Josep Antoni Collazos Ribera Bladé: Benissanet, riu i guerra. Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila

 

Història

 • El primer intent fallit de l’arribada del tren a la Ribera d’Ebre (1844-1848). Josep Francesc Moragrega Font

 • La Postal de la Pau de Julio Antonio. Loreto Meix Boira

 

Lingüística i Literatura

 • La música en la narrativa d’Arbó, Bladé i Todó. Josep Sebastià Cid Català

 

Història Natural

 • Índex d’avaluació de pastures palustres (IAPP). Aplicació al canyissar de Sebes (Flix). Cèsar Gutiérrez Perearnau i Pere Josep Jiménez Mur

 • Un viatge geològic per la Ribera d’Ebre Joaquim Roset Piñol.

 

Dossier. Castells i fortificacions de la Ribera d’Ebre

 • Castell, domini i jurisdicció. Josep Serrano Daura

 • Castells i torres de la Ribera d’Ebre. Ventura Castellvell Díez

 • El castell de Móra d’Ebre al segle xix: protagonisme i decadència. Joan Ramon Vinaixa Miró

 • Els castells de Flix. De la Guerra Civil catalana del segle xv fins la Tercera Guerra Carlina. Pere Muñoz Hernández

 • El castell d’Ascó. Arqueologia i història. Josep M. Vila Carabasa

 •  Miravet, un gran castell templer Joan Fuguet Sans

 

Recerca Jove

 • Ecoeconomia. Els serveis ambientals de la natura aplicats a la depuració d’aigües. Andreu Mur Suñé

 • Anàlisi, efectes i proposta d’alternatives al monocultiu industrial de Flix. Ivan Navarro González

bottom of page