EXHAURIT

MISCEL·LÀNIA DEL CERE NÚM.11

(DEDICADA A LA TORRE DE L'ESPANYOL)

 

 

Sumari

 

D'entrada (p. 5)

Junta Directiva del CERE

 

La Torre de l'Espanyol (p. 7-9)

Josep Serrano Daura

 

Dades bàsiques de La Torre de l'Espanyol (p. 11-12)

Josep-Antoni Fortunyo i Escoda

 

La Torre de l'Espanyol: Aspectes arqueològics (p. 13-22)

Margarida Genera i Monells

 

Poemes (p. 23-29)

Jaume Llorens i Domènech

 

Anàlisi de la formació Flix a la rodalia de la població (p. 31-54)

Anna Àlvarez Rozas

 

Catàleg florístic de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix (p. 55-82)

Montserrat Anguera Terré, Vicent Casadó Burillo

 

Catàleg de vertebrats de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix (p. 85-102)

Joan Carles Abella, Raül Aymí i Cubells

 

L'acta de presa de possesió del Prior de Riba-roja d'Ebre i Berrús. Un document de l'any 1551 (p. 103-112)

Daniel Piñol Alabart

 

Berrús: La presa de possessió senyorial del lloc, l'any 1757 (p. 113-119)

Josep Serrano Daura

 

El comerciant Josep Tudó (p. 121-129)

Joan-R. Vinaixa Miró

 

Estudi històric i arquitectònic i proposta de la Masia de l'Aubal a Flix (p. 131-147)

Josep M. Armora Casadó

 

Joan Coromines (p. 149-151)

Xavier Vega i Castellví

 

Un reflex de sol (p. 153-164)

Jaume Palazón i Esplugues