IBERS A L'EBRE

X PREMI D'ASSAIG ARTUR BLADÉ I DESUMVILA

 

Aquesta obra, de Jaume Noguera, preten ser una aproximació als ilercavons, el poble ibèric que ocupava gran part de les comarques meridionals de Catalunya fa uns 200 anys. En concret, el treball es basa en la població distribuïda a les ribes de l'Ebre entre els segles VI i III aC. Convé ressaltar que l'anàlisi s'afronta des d'una perspectiva estrictament arqueològica, sovint amb documentació inédita. Així, s'estudien les necròpolis, els poblats, els sistemes defensius i d'emmagatzematge, etc. A banda d'això, es realitza un esforç de síntesi d'interpretació de la documentació a l'abast per tal de presentar hipòtesis sobre el sistema d'ocupació del territori o sobre els límits de la Ilercavònia.

14,00 €