17,00 €

ACTES DE LES JORNADES D'ESTUDI SOBRE LA FESTA DE SANT ANTONI ALS PAÏSOS CATALANS

 


La festa de Sant Antoni Abat, el 17 de gener, ha estat una festa cabdal en el calendari festiu tradicional del nostre país i, alhora, és una celebració que possibilita copsar la transformació de les festes populars subjectes a profunds canvis de la societat en què es van generar i desenvolupar. Aquesta vigència de la festa a la població d’Ascó, amb tot el corpus d’ingredients que la particularitzen, va donar peu, el febrer de 2006, a l’organització de les primeres Jornades d’Estudi sobre la Festa de Sant Antoni als Països Catalans fruit de les quals n’és aquesta publicació, que recull les ponències i les reflexions que avui suscita la devoció popular, la funció social i l’etnografia de la festa de Sant Antoni. “És tal la devoció que els asconencs mostren a sant Antoni que, a hores d’ara, la parròquia disposa d’una llista de triades de majorals que arriba fins a l’any 2042.” (p. 8).

 

 

Sumari


Presentació. 3
Protocol que sintetitza els elements més emblemàtics i singulars de la Festa de Sant Antoni d’Ascó
Biel Pubill Soler i Josep M. Raduà Serra. 7
Conferència Inagural
Sant Antoni a Ascó, pervivència i projecció d’una festa 
Jordi Ferrús Batiste.15
Àmbit 1. La devoció popular a Sant Antoni Abat
Ponència
Sant Antoni en la devoció popular
Josefina Roma. 33
Comunicacions
La devoció a sant Antoni Abat a la ciutat de Tortosa en època dels Àustries
Joan-Hilari Muñoz Sebastià. 51
La imatge de Sant Antoni a la ruralia mallorquina
Maria Esperança Nicolau Martínez i Antoni Pascual Andreu. 67
Excepcional Sant Antoni Abat de Camarasa
Javier Clemente Hernández
Les festes de Sant Antoni del porquet d’Elx una ullada històrica 
Joan Castaño García. 77
El món, la carn i el dimoni: una visió picassiana de la Festa a Horta
Salvador Caebó Sabaté. 93
Àmbit 2. Etnografia de la Festa
Ponències
Foc, animals, jocs i pitança. Sant Antoni: la festa major de l’hivern
Josep Vicent Frechina. 105
La reinvenció de la Festa de Sant Antoni
Salvador Palomar. 117
Comunicacions
La Festa de Sant Antoni a les comarques castellonenques
Fàtima Agut Clausell. 133
La santantonada, teatre medieval encara viu
Mario López Albiol. 151
El personatge de la filadora en les representacions de sant Antoni als Països Catalans
Jordi Bertran. 161
La Barracade Sant Antoni dels Reguers
Tomàs Camacho Molina Adrián Grau Forés. 175
Sant Antoni i el dimoni. Renoi, quin rebombori!
Toni Perulles Rull. 181
El paper de mossèn Antoni Avellana
Albert Carvajal i Antoni Gomila. 197
Per Sant Antoni, Santa Bàrbara la Balla
Guillem Gaya Sol i Màrius Pont Fandos. 203
“Llenya Toni, foc al dimoni...” El joc dels canvis i els manteniments de la santonada a les comarques de la serra Mariola
Sergi Gómez Soler. 213
La Festa de Sant Antoni a Canals
Hortènsia Grau. 229
Arri, òsquei!
Jan Grau. 243
Sant Antoni: una festa lligada a la pagesia
Núria Ortoneda, Gerard Martí, Marcel Blázquez, Jordi Moreno, Montse Ortoneda, Eva Sentís, Ester Rabassó i Manel Tarés. 253
Les cançons de Sant Antoni com a element del Carnestoltes
Jesús Nicolau Martínez i Maria Esperança Nicolau Martínez. 264 
L’espenta: un fet diferenciador de les festes de Sant Antoni a la Torre de l’Espanyol
Maria Montané Montané. 271
La Festa de Sant Antoni del poquet a Catí
Alfons Montserrat Esteller. 277
Elements carnestoltes en el Sant Antoni dels Països Catalans
Noemí Sans. 293
La festa de Sant Antoni i Sant Antoniet al Pinell de Brai (la Terra Alta)
Ramon Hernández March. 305
Àmbit 3. La funció Social de la Festa
Ponència
La Festa dels tres tombs, ritual a la Federació
Xavier Orriols. 331
Comunicacions
Sant Antoni: de Sa Pobla de Gràcia
Josep Fornés Gracía. 335
El ball de la darrera
Antoni Boyer. 339
Les corrides i els jocs tradicionals. La part més lúdica de la Festa de Sant Antoni d’Ascó
Biel Pubill Soler. 343
Josep M. Raduà Serra. 361