OBSERVAR EL TEMPS A LA RIBERA D'EBRE. HISTÒRIA DE LES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES

XIV PREMI D'ASSAIG ARTUR BLADÉ I DESUMVILA

 

Els autors, Òscar Saladié i Maria Garcia Figueras,  pretenen donar a conèixer l’evolució històrica dels diversos observatoris meteorològics de la Ribera d’Ebre, des dels seus orígens (Móra d’Ebre 1911) fins als nostres dies; en total 23 estacions meteorològiques repartides entre 14 nuclis de població. En aquesta compilació històrica queda reflectida la localització dels observatoris que hi ha hagut i hi ha a cada població riberenca i els canvis d’emplaçament que han sofert, la situació i tipus d’instruments de mesura, les tècniques emprades al llarg dels anys, així com els diversos observadors que n’han tingut cura. El treball posa de manifest l’interès que han tingut els riberencs pel clima, la tasca altruista feta pels observadors i com les circumstàncies històriques, polítiques i socioeconòmiques han pogut influir en el normal desenvolupament de les activitats operatives dels observatoris meteorològics. L’estudi és fruit de múltiples visites i entrevistes fetes pels autors per la Ribera d’Ebre: “[…] volem agrair molt especialment als actuals observadors de les estacions meteorològiques de la Ribera d’Ebre, així com als familiars d’aquells que ho van ser, la informació documental i oral que guarden i que ens van facilitar generosament” (p. 10).

12,00 €