EXHAURIT

ILERCAVÒNIA 3. FULLS D'ARQUEOLOGIA

I JORNADES D'ARQUEOLOGIA IBERS A L'EBRE. RECERCA I INTERPRETACIÓ

 

Publicació de les ponències i comunicacions de les I Jornades d’Arqueologia Ibers a l’Ebre, que es van celebrar a Tivissa els dies 22 i 23 de novembre de 2002, en les quals es va donar una visió global de les tasques de recerca a les terres meridionals de l’Ebre. Va ser un acte organitzat per l’Ajuntament de Tivissa, el CERE i les universitats de Barcelona, la URV, la UdL i la UOC. Hi van participar estudiosos de les quatre universitats, entitats i persones molt relacionades amb el tema arqueològic com el Taller de Arqueología de Alcañiz, el Centro de Estudios de Andorra (Terol), el Museu Comarcal del Montsià, entre altres.

 

 

Sumari

 

NOGUERA, Jaume; JARDÍ, Josep Lluís; DURAN, Joan Josep: Presentació. P. 7.

Relació d'entitats i persones organitzadores, col·laboradors, ponents, comunicants i inscrits. p. 11.

Ponències i comunicacions. P. 15.

JUNYENT, Emili: Els segles de formació: el bronze final i la primera edat de ferro a la depressió de l'Ebre. P. 17.

GARCIA, David; GRACIA, Francesc: El jaciment preibèric de Sant Jaume - Mas d'en Serrà (Alcanar - Montsià). Campanyes d'excavació 1997-2001. P. 37.

GENERA, Margarida: El poblat del Puig Roig del Roget (El Masroig, Priorat): darreres intervencions. P. 51.

MORET, Pierre: Tossal Montañés y la Gessera: ¿residencias aristocráticas del Ibérico Antiguo en la cuenca media del Matarraña? P. 65.

BEA CASTAÑO, David; DILOLI FONS, Jordi; VILASECA CANALS, Albert: El Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta). Un recinte singular de la primera edat del ferro al curs inferior de l'Ebre. P. 75.

BELARTE, Maria Carme; NOGUERA, Jaume; SANMARTÍ, Joan: El jaciment del Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre). Un patró d'hàbitat ibèric en el curs inferior de l'Ebre. P. 89.

MORET, Pierre: Reflexiones sobre el período ibérico pleno (siglos V a III aC) en el Bajo Aragón y zonas vecinas del curso inferior del Ebro. P. 111.

DILOLI FONS, Jordi; BEA CASTAÑO, David; AROLA ARNAL, Roc; VILASECA CANALS, Albert; VILALTA RIBÉ, Enric: Primeres intervencions al jaciment protohistòric de l'Assut (Tivenys, Baix Ebre). P. 137.

PÉREZ I SUÑÉ, Josep M.; RAMS I FOLCH, Pere; JORNET I NIELLA, Marc: La talaia del nucli ibèric del barranc del mosselló (Flix, Ribera d'Ebre). P. 149.

VILALBÍ PRADES, M. Mar; MONTAÑÉS PRÍNCEP, M. Cinta; FORCADEL VERICAT, Antoni: El poblat del Castell d'Amposta (Montsià). Un hàbitat fortificat a la desembocadura de l'Ebre. P. 159.

ÁLVAREZ ARZA, Ramón; FORCADELL I VERICAT, Toni; GARCIA I RUBERT, David; LÓPEZ ANGAS, Anna: Excavacions a l'assentament ibèric del Castell d'Ulldecona (Ulldecona, Montsià). Un balanç de conjunt. P. 171.

ASENSIO I VILARÓ, David; MIRÓ I ALAIX, Maite; SANMARTÍ I GREGO, Joan; amb la col·laboració de TARRADELL-FONT, Núria i VELAZA, Javier: El nucli ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d'Ebre): un estat de la qüestió. P. 185.

BURILLO MOZOTA, Francisco: Oppida, ciudades estado y populi en la transición del Ibérico Pleno al Tardío en el nordeste de la Península Ibérica. P. 205.

BENAVENTE, José Antonio; MORET, Pierre: El poblado ibérico tardío de "Torre Cremada" (Valdeltormo, Teruel). Un hábitat fortificado del siglo I a.C. en el Bajo Aragón. P. 221.

GARCIA I RUBERT, David; VILALBÍ I PRADES, M. Mar: Un probable context funerari d'època iberoromana a la partida de la Carroya (Amposta, Montsià). P. 229.

GENERA I MONELLS, M.; BRULL, C.; PÉREZ, J.M.; CAMPS, P.; GÓMEZ, A.; RAMS, P.; SANT, L.; RIART, F.; LLORENS, O.: L'establiment de Sant Miquel de Vinebre (Vinebre, Ribera d'Ebre): estudi preliminar de l'estructura de la tanca del vessant septentrionalt. P. 251.

SANTACANA, Joan: La Ribera d'Ebre. El patrimoni arqueològic com a repte. P. 269.

BENAVENTE SERRANO, José Antonio; GALVE JUAN, Fernando; LAGUÉNS SAMPERI, Miguel Ángel: La reconstrucción del poblado ibérico de El Cabo (Andorra, Teruel). Un proyecto de recreación de la cultura ibérica en el Bajo Aragón. P. 275.

GUSI I JENER, Francesc: Conclusions. P. 287.

Cloenda de les Jornades. Conclusions i perspectives de futur. P. 291